*

Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00136

logo_ESF

Informace o projektu

Název projektu: Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00136

Datum realizace 1.1.2013 – 30.6.2015

Přidělená částka 6923556,52Kč


Projekt sleduje dva hlavní cíle:

1. Zvýšení úrovně sociálních a profesních dovedností rodičů dětí s těžkým zdrav. postižením v 8 krajích ČR potřebných ke vstupu na trh práce.

2. Zvýšení možnosti využívat Sdílenou péči jako integrální přístup k řešení složité životní situace. Vyšší úrovní využívání vnitřních zdrojů uvnitř rodiny, přátel či komunity a zlepšením péče "o sebe" chceme zvýšit schopnost posilovat vlastní osobnost a připravit se na profesní změnu.Naplnění cílů dosáhneme využitím inovativních prvků v klíčových aktivitách – předevšímunikátním propojením psychosociální a edukativní terénní podpory cílové skupiny, který kombinuje prvky individuální péče o pečující osoby (Mentoring a Koučing) se skupinovými vzdělávacími programy (Trivium) a sebepodpůrnými programy (Seberozvojové a Svépomocné skupiny).


Projekt je členěn do 5 klíčových aktivit a bude trvat 30 měsíců od 1.1. 2013:

1. Terénní podpora osob pečujících o dítě s těžkým zdravotním postižením. Aktivita probíhá ve 4. - 30. měsíci projektu.

2. Sebe-rozvojové skupiny a svépomocná skupina - po celou dobu projektu

3. Trivium-odborný kurz pro zvýšení kompetencí pro vstup na trh práce v druhém roce projektu

4. Vzdělávání poradců v oblasti mentoringu a koučingu

5. Informační podpůrné nástroje - webový portál a informační brožura - v průběhu celého projektu

Projekt pomůže 150 osobám (především matkám) pečujícím o dítě s těžkým zdrav. postižením z 8 krajů ČR.