*

Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00136

logo_ESF

Informační a podpůrné nástroje

Webové stránky

Na webové adrese http://pujdeto.ranapece.cz/ vznikl nový webový server s plánovanou strukturou.

O projektu

 • Aktuality 

 • Pozvánky

 • Uskutečněné akce (s fotogalerií)

Nabídka pracovních míst se sníženým pracovním úvazkem (podle krajů) – měsíc, druh práce, podmínky zaměstnání, výše úvazku, odkaz, kde je nabídka zveřejněna

Nabídka školských, sociálních, zdravotnických a soukromých zařízení pro děti s postižením (podle krajů) – rozdělení na jednotlivé kategorie, bude obsahovat název, co je to za zařízení, co nabízí a pro koho, adresu, kontakt, www

Nabídka volnočasových aktivit vhodných pro děti s postižením (podle krajů) – název instituce, která akce dělá, jaká je nabídka pro děti s postižením, adresa, kontakt, www

Navíc jsme přidali sekci se seznamem zaměstnavatelů, kteří jsou vstřícní v nabízení alternativních pracovních úvazků.

 

Adresa http://pujdeto.ranapece.cz/ je přístupná veřejnosti, na obsahovém naplnění se stále průběžně pracuje. Některé sekce je nutné pravidelně aktualizovat – především oblast týkající se alternativních pracovních úvazků, neboť jejich nabídka se denně mění.

Pravidelně jsou doplňovány aktuality, pozvánky a uskutečněné akce.

Byla vytvořena základní struktura vyhledávačů v sekcích Nabídka pracovních míst, Nabídka školských, sociálních, zdravotnických a soukromých zařízení, Nabídka volnočasových aktivit. Konkrétními údaji budou jsou sekce průběžně naplňovány. Regionální koordinátorky a koordinátorka údaje vyhledávají, koordinátorka tato data na stránky vkládá.

Webmaster na základě připomínek od koordinátora stránky dále upravuje tak, aby odpovídaly našim představám a byly užitečné rodinám dětí s postižením.

Byl založen také facebookový profil s názvem Půjde to!, do kterého vkládáme aktuality týkající se nejen projektu, ale také nabídky míst či vzdělávání pro OPDP.

 

Brožura

V průběhu tohoto monitorovacího období autorka zpracovala a upravila všech 5 rozhovorů s rodiči, kteří je poskytli, a zadala jejich připomínkování. Současně zpracovala osnovu druhé části brožury a začala vyhledávat data pro její zpracování.

Obsah brožury:

Úvod (Předmluva)

O projektu a obsahu brožury

Poděkování

1. část – 5 příběhů rodin „Jde to dohromady“ – práce a péče a o dítě s postižením – každý příběh cca 5 stran i s fotkami (2,5 strany čistého textu) – celkem cca 25 stran

 • Stručný příběh rodiny (dítě, rodina a práce, maminka a práce)

 • Rozhovor  - otázky (rozdělení typů otázek do okruhů):

 • Práce/zaměstnání

 • Rodina –  zapojení členů rodiny do péče o dítě

 • Využívané služby

 • dítě

  2. část –

  obecně o integraci, osobní asistenci, respitu – cca 20 stran

  Praktické návody, doporučení, legislativa

  PřílohyPřílohy:

Brožura

Oproti původnímu plánu byla k 1.6.2013 zahájena přípravná část pro zpracování brožury. Na tuto práci byl vyčleněn část úvazku jedné z poradkyň terénní podpory (Středočeský kraj) z důvodu menšího množství klientů oproti jiným krajům. Poradkyně se v tomto období věnovala přípravné fázi práce na brožuře – vyhledávání rodin, jejichž příběhy budou vhodnými příklady dobré praxe. Vyhledává rodiče, kterým se podařilo sladit náročnou péči o dítě s postižením s pracovním uplatněním. Tyto příběhy jsou pro další rodiče velmi motivující. V průběhu druhého monitorovacího období provedla rozhovory s pečujícími osobami a postupně tyto rozhovory zpracovává do podoby textu vhodného do brožury.Přílohy:

O projektu "Půjde to!"

Na webové adrese http://pujdeto.ranapece.cz/ vzniká nový webový server s plánovanou strukturou.

O projektu

 • Aktuality  - po měsíci

 • Pozvánky

 • Uskutečněné akce (s fotogalerií)

Nabídka pracovních míst se sníženým pracovním úvazkem (podle krajů) – měsíc, druh práce, podmínky zaměstnání, výše úvazku, odkaz, kde je nabídka zveřejněna

Nabídka školských, sociálních, zdravotnických a soukromých zařízení pro děti s postižením (podle krajů) – rozdělení na jednotlivé kategorie, bude obsahovat název, co je to za zařízení, co nabízí a pro koho, adresu, kontakt, www

Nabídka volnočasových aktivit vhodných pro děti s postižením (podle krajů) – název instituce, která akce dělá, jaká je nabídka pro děti s postižením, adresa, kontakt, www

Navíc jsme přidali sekci se seznamem zaměstnavatelů, kteří jsou vstřícní v nabízení alternativních pracovních úvazků. Budeme oslovovat firmy, zda mají zájem být uveřejněni v této sekci.

 

Adresa http://pujdeto.ranapece.cz/ je již přístupná veřejnosti, na obsahovém naplnění se pracuje.

Pravidelně jsou doplňovány aktuality, pozvánky a uskutečněné akce.

Byla vytvořena základní struktura vyhledávačů v sekcích Nabídka pracovních míst, Nabídka školských, sociálních, zdravotnických a soukromých zařízení, Nabídka volnočasových aktivit. Konkrétními údaji budou tyto sekce průběžně naplňovány. Regionální koordinátorky ve svých regionech údaje vyhledávají, zpracovávají jako podklad pro koordinátorku, která tato data na stránky bude vkládat.

Vzhledem k tomu, že stránky jsou zcela nové, setkáváme se s občasnými výpadky funkčnosti. Webmaster na základě připomínek od koordinátora stránky dále upravuje tak, aby odpovídaly našim představám a byly užitečné rodinám dětí s postižením.Přílohy: